सम्पर्क - जिल्ला वनस्पति कार्यालय सल्यान

सम्पर्क

सम्पर्क

  वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कपुरकोट सल्यान, नेपाल

 info@salyan.dpr.gov.np, salayn_dpro@dpr.gov.np